fbpx

TAG- Medicinska Odjeća

24/7 Dostupni

+385958758039

PRAVILA O PRIVATNOSTI I PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i web trgovini i koji su korištenjem web stranice obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane MILA Drogerie, obrt za usluge i trgovinu (u daljnjem tekstu MD), Crna rika 7A, 20340 Ploče od korisnika fizičke osobe kao ispitanika. MD osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacije korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

MD kao pružatelj usluga web stranice zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju pravila i opći uvjeti zaštite osobnih podataka kako bi lakše razumjeli koje podatke MD prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno MD na adresu e-pošte info@mila-drogerie.hr.

Davanjem osobnih podataka putem web stranice i pristankom na opće uvjete poslovanja putem web stranice korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s općim uvjetima poslovanja.

Ukoliko se korisnik ne slaže s općim uvjetima poslovanja i općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu i web trgovinu.

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

MD može izmijeniti ili dopuniti opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici. Izmjene i dopune općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici.

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici.

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I NJIHOVO KORIŠTENJE

Na internetskoj stranici tag.com.hr, MD prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, OIB, lozinka, broj telefona, adresa, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad. Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju, a o čemu MD vodi evidencije o osobnim podacima.

Kupac daje suglasnost da MD može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unapređenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. Navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. MD će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim općim uvjetima poslovanja.

MD će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Ako imate račun na ovoj stranici ili ste ostavili komentare, možete zatražiti izvezenu datoteku osobnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Također možete zatražiti da izbrišemo sve osobne podatke koje imamo o vama. To ne uključuje podatke koje smo dužni čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

MD se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osiguralo da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, MD će takve podatke izmijeniti ili ukloniti.

MD potrebne osobne podatke prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala. MD ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.

Korisnik web stranice tag.com.hr ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka. MD dostaviti će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne, dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka, omogućiti uvid u evidenciju osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje, dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka, dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega, dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice u slučaju ako MD utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.

O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka MD ima obvezu najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske trgovine, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, MD može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Ako ostavite komentar, komentar i njegovi metapodaci zadržavaju se na neodređeno vrijeme. To je tako da možemo automatski prepoznati i odobriti sve naknadne komentare umjesto da ih držimo u redu za moderiranje. Za korisnike koji se registriraju na našoj web stranici (ako postoje), također pohranjujemo osobne podatke koje daju u svom korisničkom profilu. Svi korisnici mogu vidjeti, urediti ili izbrisati svoje osobne podatke u bilo kojem trenutku (osim što ne mogu promijeniti svoje korisničko ime). Administratori web mjesta također mogu vidjeti i urediti te informacije.

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Davanjem osobnih podataka temeljem općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da njegove osobne podatke MD daje na korištenje osobama povezanim sa istim u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti. Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA

Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati MD slanjem e-poruke na info@mila-drogerie.hr te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka. MD preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

ZAŠTITA PODATAKA

MD iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzelo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici može pristupiti pomoću zaporke i adrese e-pošte.

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

Članci na ovoj stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. videozapise, slike, članke itd.). Ugrađeni sadržaj s drugih web stranica ponaša se na potpuno isti način kao da je posjetitelj posjetio drugu web stranicu. Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto. Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje MD prikuplja od ispitanika. Ako preko web stranice korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. MD nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

KOLAČIĆI

Kolačić je kratki tekst koji internet stranica prilikom vašeg posjeta šalje vašem pregledniku. Na taj vas način internet stranica prepoznaje, pomoću njega si zapamti podatke o vašem posjetu te vam omogućuje ugodniju i jednostavniju internet uslugu. Pomoću kolačića prilagođavamo sadržaj na našoj internet stranici, zapamtimo vaše postavke te bilježimo posjete našoj internet trgovini. Pregledavanje naše internet trgovine je s kolačićima ugodnije, brže i prije svega učinkovitije.

Ako ostavite komentar na našoj stranici, možete odabrati spremanje svog imena, adrese e-pošte i web stranice u kolačiće. Ovo je za vašu udobnost kako ne biste morali ponovno ispunjavati svoje podatke kada ostavljate novi komentar. Ovi kolačići će trajati godinu dana. Ako posjetite našu stranicu za prijavu, postavit ćemo privremeni kolačić kako bismo utvrdili prihvaća li vaš preglednik kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i odbacuje se kada zatvorite preglednik. Kada se prijavite, također ćemo postaviti nekoliko kolačića za spremanje vaših podataka za prijavu i vaših izbora prikaza na zaslonu. Kolačići za prijavu traju dva dana, a kolačići s opcijama zaslona godinu dana. Ako odaberete “Zapamti me”, vaša će prijava trajati dva tjedna. Ako se odjavite sa svog računa, kolačići za prijavu bit će uklonjeni. Ako uredite ili objavite članak, dodatni kolačić će se spremiti u vaš preglednik. Ovaj kolačić ne uključuje osobne podatke i samo označava ID objave članka koji ste upravo uredili. Ističe nakon 1 dana.

Shopping cart close